chevron-up Angular konsulter Göteborg

ZenDev: Få en kostnadsfri förstudie från våra experter. Kontakta oss

Angular konsulter Göteborg

Angular är en av de mest kända lösningarna för så kallade SPA (single page application) applikationer tillsammans med React and Vue.js. Angular har funnits i nästan 10 år och har gått igenom otaliga justeringar och versioner sedan dess. Angular är skrivet i så kallat Typescript istället för Javascript som många andra frontend ramverk är skrivna i. Typescript utvecklades för att Javascript inte är ett objekt orienterad språk i grunden.

ZenDev har ett antal vassa Angular utvecklare i sitt inhouse team. Vi kan hjälpa er att förstärka ert nuvarande team eller göra ett projekt från specifikation till färdig produkt. Behöver ni en resurskonsult som sitter på ert kontor under en längre period finns även den möjligheten.

Kontakta oss nedan så hjälper vi er att ta fram en lösning för era Angular behov!

Vi är nyfikna på er! Vart är ni i er digitala resa?