Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 21.11.2022

1. Introduktion 

ZenDev d.o.o. ("ZenDev", "företaget", "vi", "oss" eller "vår") är ett företag som grundats enligt Bosnien och Hercegovinas lagar med huvudkontor i Mostar, Dr. Ante Starčevića b.b. och avdelningar i Sarajevo, Dzemala Bijedica St 39 och Göteborg (Sverige), Kungsportsavenyen 21.

ZenDev behandlar säkerheten för dess personuppgifter mycket seriöst. Vår prioritet är att skydda din integritet och vi ber dig att läsa denna information noggrant!

Denna integritetspolicy för ZenDev beskriver varför och hur vi kan samla in, lagra, använda och / eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("tjänster") såsom när du: besöker vår webbplats på https://www.zendev.se eller någon av våra andra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy; interagerar med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljningsmarknadsföring eller evenemang.

1.1. Relevant lagstiftning 
Bosnien och Hercegovina - Lag om skydd för personuppgifter ("Officiell tidning i BiH" Nr. 49/06 och 76/11); 
Lag om genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen.

1.2. Har du frågor eller funderingar? 
Att läsa denna integritetspolicy kommer att hjälpa dig att förstå dina integritetsrättigheter och valmöjligheter. Om du inte håller med om våra praxis och policys ber vi dig vänligen att inte använda våra tjänster.

Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, kontakta oss på [email protected]

2. Hur samlar vi in och använder personuppgifter? 

2.1. Vilken personlig information samlar vi in och behandlar?

2.1.1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig

När du besöker, navigerar eller använder våra tjänster, kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med vår webbplats och tjänster, de produkter och funktioner du använder och de val du gör.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller (och ger ditt samtycke till behandling av) till oss när du uttrycker intresse av att få information om oss när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Detta är följande typer av personuppgifter: Kontaktinformation såsom namn och e-postadresser (via ett fördefinierat formulär) för förfrågningar till ZenDev och/eller produkttjänsterbjudanden och prenumerationer på nyhetsbrev.
Informationen om dig som du tillhandahåller oss i ditt CV, såsom namn, adress, ålder, kön och e-postadress. Även referenser, detaljer om din erfarenhet, kvalifikationer, färdigheter och anställningshistorik, information om din nuvarande utbildningsnivå, samt förmåner, fotografier och liknande information som lämnats i syfte att söka anställning eller karriärer på ZenDev (inklusive annan information som du som potentiell anställd väljer att dela med oss - t.ex. personliga och sociala preferenser, sociala medieprofiler, hobbyer, etc.).

2.1.2. Känslig personinformation

Vi behandlar inte känslig personinformation om potentiella anställda/kunder eller någon annan användare, såsom religion, ras, hälsa, sexuell läggning, politisk tillhörighet etc.

2.1.3. Information som samlas in automatiskt

Vi samlar in viss information automatiskt när du använder, besöker eller navigerar på tjänsterna. Nämnd information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation), men kan inkludera enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, operativsystem, enhets- och webbläsarkaraktäristik, enhetsnamn, hänvisande URL:er, språkpreferenser, plats, land, information om hur och när du använder våra tjänster samt annan teknisk information. Nämd information behövs främst för att hantera säkerheten och driften av våra tjänster, samt för våra interna analyser och rapporteringsändamål.

Vi samlar också, liksom många företag, in information genom kakor och liknande tekniker. Användning av olika kakor beskrivs i vår kakpolicy.

Den information vi samlar in inkluderar:

Logg- och datanvändning; 

Enhetsdata; 

Platsdata.

3. Hur behandlar vi din information?  

Vi behandlar din information för att förbättra, tillhandahålla och administrera våra tjänster, korrespondera med dig, för säkerhet och bedrägeriförebyggande samt för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig rättslig grund för att göra det.

ZenDev behandlar dina personuppgifter när du besöker, navigerar eller använder vår webbplats av olika skäl, inklusive: 

Att genomföra en säker autentisering när du får tillgång till webbplatsen; 

Att skicka marknadsförings- och kampanjmeddelanden till dig, till exempel notiser och nyhetsbrev; 

Att leverera riktad reklam till dig; 

Att fastställa effektiviteten av våra marknadsförings- och kampanjaktiviteter; 

Att rädda eller skydda en persons livsviktiga intressen.

4. Vilken rättslig grund förlitar vi oss på att behandla din information?

Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi tror att det är nödvändigt och vi har en laglig rättslig grund för att göra det enligt tillämplig lag, till exempel med ditt samtycke, för att tillhandahålla dig tjänster, för att följa lagar, för att uppfylla våra kontraktsenliga åtaganden, för att uppfylla våra legitima affärsintressen eller för att skydda dina rättigheter.

Vi kan förlita oss på följande rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter: 

Samtycke - om du ger oss tillstånd att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke; 

Legitima intressen - för att skicka användare information om specialerbjudanden och rabatter, utveckla och visa personifierat och relevant reklaminnehåll och stödja våra marknadsföringsaktiviteter; 

När vi anser att det är nödvändigt att skydda dina livsviktiga intressen; 

För efterlevnad av våra rättsliga förpliktelser.

5. I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information?

Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Detta inkluderar affärstransaktioner där vi kan dela din information under förhandlingar om försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vårt företag till ett annat företag.


6. Får vi någon information från tredje part?

Vi får inte någon information från tredje part.


7. Använder vi cookies och andra spårningsteknologier?

Vår webbplats använder cookies och liknande spårningsteknologier för att få tillgång till eller lagra din information, vilket beskrivs i den relaterade cookie policyn.

8. Överföring av personuppgifter till tredjeland 

Vi kan överföra, lagra och behandla dina personuppgifter i länder utanför ditt eget. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

9. Hur säkerställer vi skyddet av din information?  

Vi har tekniska och organisatoriska procedurer och processer på plats för att skydda din personliga information. Trots detta kan ingen informationslagringsteknik eller elektronisk överföring över internet garanteras vara 100% säker. Det är därför vi inte kan lova eller garantera att cyberkriminella, hackare eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och obehörigt stjäla, samla in eller ändra din information.

10. Period för datalagring (för personuppgifter) 

ZenDev kommer endast att behålla din personliga information så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena som anges i denna integritetspolicy och som krävs enligt lag.

Vi behåller vanligtvis potentiella anställda (dvs. sökandens data) under den tid som krävs för att tjäna det tillämpliga affärssyftet, i den utsträckning som är rimligt nödvändigt för att uppfylla en tillämplig lagstadgad krav eller som är lämpligt med hänsyn till en tillämplig föreskriven förlängning av preskriptionstiden. Därför kommer dina personuppgifter som lämnats med avseende på ZenDev-karriär- och jobbmöjligheter att behållas permanent med hänsyn till vårt ständiga behov av nya anställda.

11. Vilka är dina rättigheter? 

Beroende på var du befinner dig geografiskt kan tillämplig dataskyddslagstiftning innebära att du har vissa rättigheter avseende din personliga information. Vi anser att det är viktigt att du kan kontrollera din personliga information. Enligt relevant reglering har du följande rättigheter:

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke

Rätt till radering av dina personuppgifter 

Du har rätt att begära radering av personuppgifter från ZenDev när som helst, och vi har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål, när det är tillämpligt enligt Artikel 17 i GDPR.

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få bekräftelse från ZenDev om huruvida dina personuppgifter behandlas samt tillgång till de respektive uppgifterna.

Rätt till korrekthet och fullständighet av personuppgifter 

Du kan när som helst begära att vi utför en rättelse, uppdatering eller utvidgning (ändring) av dina personuppgifter som är lagrade via denna webbplats.

Rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att begära att ZenDev begränsar behandlingen av dina personuppgifter där något av följande villkor uppfylls:

Du ifrågasätter noggrannheten av uppgifterna.

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna och begär i stället begränsning av användningen.

Uppgifterna är inte längre nödvändiga för det syfte som de samlades in för, men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har invänt mot behandlingen i väntan på verifiering av legitima skäl som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet 

Som den registrerade har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

Rätt att invända 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst. Detta innebär att du kan stoppa eller förhindra ZenDev från att behandla dina personuppgifter.

Rätt att acceptera eller neka cookies och liknande teknologier 

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ta bort cookies och att neka cookies. Om du väljer att ta bort eller neka cookies kan vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats påverkas.

Rätt att avregistrera från marknadsförings- och kampanjutskick 

Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsförings- och kampanjutskick genom länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter vill vi gärna höra från dig. 

11. Vilka är företagets rättigheter?

ZenDev har rätt att: Samlar in personuppgifter om användare (potentiella anställda, leverantörer eller kunder) Behandla personuppgifter som samlats in med ditt samtycke. Överföra dina personuppgifter.

12. Ändring av integritetspolicy

Vi kan uppdatera och ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer inte att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa uppdateringar explicit. Istället rekommenderar vi att du kontrollerar denna sida då och då för eventuella policyändringar. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 21 november 2022.